Oskar Lindbäck

Junior Data Analyst – Data analytiker

Några av mina kollegor